Jawapan objektif untuk bab 5 – Teori Pengeluaran dan kos pengeluaran

1 B  2.D  3.B  4.D  5.C  6.C  7.D  8.C  9.C  10.B  11.C  12.C  13.C  14.C  15.C  16.A  17.C  18.C  19.C  20.A  21.D  22.C  23.B  24.C  25.A 26.D  27.A  28.A  29.A  30.D 31.B  32.C  33.A  34.A  35.B  36.A  37.C  38.C  39.A  40.A  41.C  42.A  43.D  44.B  45.B  46.B  47.C  48.B  49.D  50.A

This site is protected by Comment SPAM Wiper.