Pendapatan Negara

Saudara saudari, Maaf kerana lewat meneruskan perbincangan yang saya janji pada hari sabtu. Walau bagaimanapun marilah kita meneruskan perbincangan kita . Perbincangan yang lepas telah menjelaskan bahawa pendapatan negara boleh diukur melalui 3 cara ialah kaedah pendapatan, kaedah perbelanjaan dan kaedah keluaran. Hari ini kita akan membincangkan kaedah ketiga iaitu kaedah keluaran.Mengikut kaedah ini , […]

This site is protected by Comment SPAM Wiper.