Penambahbaikan buku seminar 2010 – Fasal 4 (Soalan)

Bahagian B – Soalan berbentuk aplikasi (m.s 22)

1. Apakahkesan ke atas keluk kemungkinan pengeluaran apabila perkara-perkara berikut berlaku :

1. Pengangguran         2. Kecekapan         3. Pilihan terhadap masa kini        4. Kemsukan pelaburan asing                                   5. Perjumpaan teknologi baru dalam sektor pertanian                6. Kerajaan memberi sibsidi kepada petani disamping mengurangkan cukai import ke atas input sektor perkilangan.

Permintaan dan penawaran- bahagian aplikasi (m.s.27)

Apakah kesan ke atas permintaan  minyak kelapa sawit apabila perkara-perkara berikut berlaku :

1. Kemelesetan ekonomi                 2. Musim perayaan     

3. Apakah kesan ke atas penawaran minyak kelapa sawit apabila kerajaan menghapuskan cukai ke atas input pengeluaran minyak kelapa sawit ?

Apakah kesan ke atas pasaan minyak kelapa sawit apabila perkara-perkara berikut berlaku :

4.Harga kacang soya jatuh         5.  Nilai Ringgit Malaysia merosot     6. Saintis berjaya mencipta tenaga baru dari minyak kelapa sawit

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.