PANDUAN MENJAWAB ESEI – MIKROEKONOMI

Pelajar-pelajar yang saya sayangi, Pada saat-saat yang genting ini, anda tidak ada masa untuk membaca nota atau buku teks . Anda akan menjadi panik bila melihat masih banyak bahan-bahan belum baca lagi. Kelemahan-kelemahan ini selalu dilakukan oleh calon yang malas untuk membuat ulangkaji terlebih awal. Pengalaman sebagai guru ekonomi selama 24 tahun dan juga pengarang […]

Penambahbaikan buku seminar 2010 – Fasal 4 (Soalan)

Bahagian B – Soalan berbentuk aplikasi (m.s 22) 1. Apakahkesan ke atas keluk kemungkinan pengeluaran apabila perkara-perkara berikut berlaku : 1. Pengangguran         2. Kecekapan         3. Pilihan terhadap masa kini        4. Kemsukan pelaburan asing                                   5. Perjumpaan teknologi baru dalam sektor pertanian                6. Kerajaan memberi sibsidi kepada petani disamping mengurangkan cukai import ke atas input sektor perkilangan. […]

This site is protected by Comment SPAM Wiper.