Penambahbaikan buku seminar 2010 – Fasal 3 (kuantitatif)

soalan 3 (m.s46)

d. Keluk permintaan akan beralih ke kiri . Tingkat harga akan turun dari RM16 ke RM12 .Kuantiti keseimbangan akanberkurang dari 48 unit kepada 36 unit.

Soalan 5(m.s.46)

a.i. Fungsi penawaran baru = 2 + 2 Q

b. lebihan pengguna asal = RM72 dan lebihan pengguna baru = RM80.26. Lebihan pengguna bertambah sebanyak RM8.26

Soalan 6 (m.s.46)

b. Unutng = RM112 – RM108 = RM4.00

Soalan 7 (m.s.47)

a.Fungsi kos di atas wujud dalam jangka masa pendek.Ini kerana fungsi kos di atas meengandungi kos tetap dan kos berubah.

Soalan 8 (m,s,47)

a. kuantiti keluaran yang memaksimumkan untung ialah 5 unit.Pada paras ini , hasil sut = kos sut – RM30

b.Jumlah hasil RM150 kurang daripada jumlah kos RM164 dan firma menghadapi kerugian sebanyak RM14

c.Kecekapan output dicapai bila output ialah 5 unit

Soalan 10(m.s.48)

a. Firma harus menggunakan 4 unit buruh. Pada paras ini MP=upah sut = RM50

d.i. untung = RM100

  ii. Firma harus mengurangkan penggunaan buruh kepada 4 unit .

Soalan 11 (m.s.48)

c. Buruh yang akan digunakan ialah 3.5 orang.Pada paras ini, MRP = upah sut = RM6

d. Buruh yang akan digunakan ialah 2.5 orang. Pada paras ini MRP = upah sut =RM8

Soalan 12(m.s48)

b. Firma tidak  mencapai keseimbangan

c.Firma harus menggunakan 4 unit buruh. Pada paras ini MRP=upah sut = RM50

d. Firma harus menggunakan 5 unit buruh. Pada paras ini MRP = upah sut = RM30

Soalan 13 (m.s48)

c. Hukum pulangann berlaku selepas 4 unit buruh

d. A naik , MP melebihi AP  ;  AP maksimum, AP=MP ;   AP menurun , MP  kurang daripada AP

Soalan 14(m.s.49)

c. Jumlah pendapatan buruh = RM9.00

d. Ya. sewa ekonomi melebihi bayaran pindahan.(pembetulan)

Bahagian Makroekonomi (kuantitatif)

Bab 1 – Pendapatan Negara (m.s.82)

2. Nilai negatif bermakna jumlah penerimaan faktor dari luar negeri kurang daripada jumlah pembayaran kepada luar negeri.

                                                                             **********Perhatian************

        ***Bahagian esei akan tips-tips tambahan akan dilampirkan pada 22/11/10 dan 23/11/10***

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.