Formula untuk konsep mikroekonomi

Bab 2 - Permintaan dan Penawaran
iFungsi permintaan(Qd) = a -bP     ii.Fungsi penawaran(Qs)= a + bP
Dengan cukai tak langsung :
iii. fungsi penawaran baru(Qs) = a + b(P-t) dimana t ialah cukai tak langsung
Dengan subsidi :
iv. fungsi penawaran baru(Qs) = a + b(P+s) dimana s ialah subsidi
Bab 3 - Keanjalan permintaan 
i. Keanjalan permintaan harga(ed) = ΔQ/Q x P/ΔP 
ii.Keanjalan permintaan silang(Es) = ΔQx/Qx x Py/ΔPy
Nilai positif - barang pengganti ; Nilai negatif - barang penggenap
Nilai kosong -barang neutral
iii.Keanjalan permintaan pendapatan(Ey) = ΔQ/Q x Y/ΔY
Nilai positif - barang biasa ; Nilai negatif - barang bawahan ;Nilai kosong - barang mesti
Keanjalan penawran harga = ΔQ/Q x P/ΔP
Bab 4 - Teori gelagat pengguna
1. Utiliti sut = ΔJumlah utiliti / Δ Kuantiti
2. Keseimbangan pengguna = 1. MUx/Px = MUy/Py  2. Px.Qx + Py.Qy = Pendapatan
3. Lebihan pengguna = harga sanggup dibayar -harga sebenar dibayar
Bab 5 - Teori Pengeluaran 
1. Keluaran Purata (AP) = Jumlah Keluaran / Jumlah Output
2. Keluaran Sut (MP) = Δ Jumlah Keluaran / Δ Jumlah Output
Bab 6 - Teori Kos Pengeluaran
1.Jumlah kos pengeluaran = Kos tetap + kos berubah
2.Kos tetap purata = kos tetap / Jumlah Output
3.Kos berubah purata = Kos berubah / Jumlah Output
4.Kos purata = kos tetap purata + kos berubah purata
5.Kos sut = Δ Jumlah kos / Δ Jumlah output 
Bab 7 - Struktur pasaran
1. Keseimbangan firma -  Hasil Sut = Kos sut  ; MR > MC - tambahkan output
  MR < MC - Kurangkan output
2. Teruskan operasi - harga > kos berubah purata
3. Hentikan operasi - harga < kos berubah purata
4. Teruskan dan hentikan operasi - harga = harga berubah purata
5. Kecekapan pengeluaran - LAC berada pada titik minimum
6. Kecekapan peruntukan sumber ekonomi - Harga = kos sut jangka panjang
Bab 8 - Teori Agihan
1.Keseimbangan firma - Keluaran Hasil Sut = Kos sut Faktor (Upah Sut)
2.MRP > Upah sut - tambahkan buruh ; 3. MRP < Upah sut - Kurangkan buruh
3.Untung = hasil - kos  ; hasil = ARP x bilangan input Kos = Harga faktor x bil.faktor
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.