Globalisasi

1.Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi ? Jawapan  Globalisasi bermakna saling pergantungan antara sebuah negara dengan negara lain khasnya dalam bidang ekonomi. 2.Terangkan kesan globalisasi terhadap i.  Perdagangan antarabangsa ii. Pelaburan dalam sesebuah negara  Jawapan Kesan globalisasi terhadap perdagangan antarabangsa : 1. Ekonomi sebuah negara akan terlalu terbuka. Bahagian daripada eksport kepada KDNK atau import kepada […]

This site is protected by Comment SPAM Wiper.